Personvernerklæring Beer Consultancy

Om vår personvernerklæring

Beer Consultancy bryr seg mye om personvernet ditt. Vi behandler derfor kun data som vi trenger for å (forbedre) tjenestene våre og håndterer informasjonen vi har samlet inn om deg og din bruk av tjenestene våre med forsiktighet. Vi gjør aldri dataene dine tilgjengelige for tredjeparter for kommersielle formål. Denne personvernerklæringen gjelder for bruken av nettstedet og tjenestene som tilbys av Beer Consultancy . Startdatoen for gyldigheten av disse betingelsene er 06/01/2024, med publisering av en ny versjon utløper gyldigheten av alle tidligere versjoner. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon om deg som samles inn av oss, hva denne informasjonen brukes til og med hvem og under hvilke betingelser denne informasjonen kan deles med tredjeparter. Vi forklarer deg også hvordan vi lagrer dataene dine og hvordan vi beskytter dataene dine mot misbruk og hvilke rettigheter du har med hensyn til personopplysningene du gir oss. Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, vennligst kontakt vår personvernkontaktperson, hvis kontaktinformasjon finner du på slutten av vår personvernerklæring.

Om databehandling

Nedenfor kan du lese hvordan vi behandler dataene dine, hvor vi lagrer dem, hvilke sikkerhetsteknikker vi bruker og for hvem dataene er synlige.

WooCommerce

Nettbutikken vår er utviklet med WooCommerce-programvare. Personopplysninger som du gjør tilgjengelig for oss til fordel for våre tjenester, vil bli delt med denne parten. WooCommerce har tilgang til dataene dine for å gi oss (teknisk) støtte, de vil aldri bruke dataene dine til noe annet formål. WooCommerce er forpliktet til å ta passende sikkerhetstiltak basert på avtalen vi har inngått med dem. Disse sikkerhetstiltakene består av bruk av SSL-kryptering og en sterk passordpolicy. WooCommerce bruker informasjonskapsler for å samle inn teknisk informasjon om din bruk av programvaren, ingen personopplysninger samles inn og/eller lagres. WooCommerce forbeholder seg retten til å dele innsamlet data innenfor sin egen gruppe for å forbedre tjenestene ytterligere.

WooCommerce-hosting

Nettbutikken vår er utviklet med WooCommerce-programvare, vi har valgt VDX som webhotell. Personopplysninger som du gjør tilgjengelig for oss til fordel for våre tjenester, vil bli delt med denne parten. VDX har tilgang til dataene dine for å gi oss (teknisk) støtte, de vil aldri bruke dataene dine til noe annet formål. VDX er forpliktet til å ta passende sikkerhetstiltak basert på avtalen vi har inngått med dem. Disse sikkerhetstiltakene består av bruk av SSL-kryptering og en sterk passordpolicy. Sikkerhetskopier blir laget regelmessig for å forhindre tap av data.

Webhotell

VDX

Vi kjøper webhotell og e-posttjenester fra VDX. VDX behandler personopplysninger på våre vegne og bruker ikke dataene dine til egne formål. Denne parten kan samle inn metadata om bruken av tjenestene. Dette er ikke personopplysninger. VDX har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap og uautorisert bruk av dine personopplysninger. VDX er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet i henhold til avtalen.

VDX

Vi bruker tjenestene til VDX for vår vanlige forretnings-e-posttrafikk. Denne parten har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre misbruk, tap og korrupsjon av dine og våre data så mye som mulig. VDX har ikke tilgang til vår postkasse og vi behandler all vår e-posttrafikk konfidensielt.

Fakturering og regnskap

e-bokføring

Vi bruker tjenestene til e-bokføring for å vedlikeholde vår administrasjon og regnskap. Vi deler navn, adresse og boligdetaljer og detaljer om bestillingen din. Disse dataene brukes til å administrere salgsfakturaer. Dine personopplysninger sendes og lagres beskyttet. e-bokføring er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet og vil behandle dataene dine konfidensielt. e-Boekhouden bruker ikke dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor.

Generelt formål med behandlingen

Vi bruker dataene dine utelukkende til formålet med tjenestene våre. Dette betyr at formålet med behandlingen alltid er direkte knyttet til oppdraget du gir. Vi bruker ikke dataene dine til (målrettet) markedsføring. Hvis du deler data med oss ​​og vi bruker disse dataene til å kontakte deg på et senere tidspunkt – annet enn etter din forespørsel – vil vi be deg om eksplisitt tillatelse til å gjøre det. Dine data vil ikke bli delt med tredjeparter, annet enn for å overholde regnskapsmessige og andre administrative forpliktelser. Disse tredjepartene er alle bundet til konfidensialitet på grunnlag av avtalen mellom dem og oss eller en ed eller juridisk forpliktelse.

Automatisk innsamlet data

Data som samles inn automatisk av nettstedet vårt, behandles med sikte på å forbedre tjenestene våre ytterligere. Disse dataene (for eksempel din IP-adresse, nettleser og operativsystem) er ikke personopplysninger. Samarbeid med skatte- og kriminaletterforskning I aktuelle tilfeller kan Beer Consultancy være lovpålagt å dele dine data i forbindelse med statlige skatte- eller kriminelle etterforskninger. I et slikt tilfelle er vi tvunget til å dele dine data, men vi vil motsette oss dette innenfor de mulighetene loven gir.

Oppbevaringsperioder

Vi beholder dataene dine så lenge du er vår kunde. Det betyr at vi beholder kundeprofilen din til du angir at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre. Hvis du informerer oss om dette, vil vi også betrakte dette som en forespørsel om å bli glemt. Dette betyr også at vi ikke lagrer dataene dine i mer enn to år fra siste øyeblikk av kontakt eller transaksjon, med mindre det er en juridisk begrunnelse for å gjøre det. Basert på gjeldende administrative forpliktelser må vi oppbevare fakturaer med dine (personlige) data, så vi beholder disse dataene så lenge gjeldende periode løper. Imidlertid har ikke ansatte lenger tilgang til din kundeprofil og dokumenter som vi har laget som svar på oppdraget ditt.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende nederlandsk og europeisk lovgivning har du som registrert person visse rettigheter med hensyn til personopplysningene som behandles av eller på vegne av oss. Nedenfor forklarer vi hva disse rettighetene er og hvordan du kan påberope deg disse rettighetene. I prinsippet, for å forhindre misbruk, sender vi kun kopier og kopier av dataene dine til din e-postadresse som allerede er kjent for oss. I tilfelle du ønsker å motta dataene på en annen e-postadresse eller for eksempel per post, vil vi be deg om å identifisere deg. Vi fører en administrasjon av fullførte forespørsler, i tilfelle en forespørsel om å bli glemt administrerer vi anonymiserte data. Du vil motta alle kopier og kopier av data i det maskinlesbare dataformatet som vi bruker i våre systemer. Du har rett til å sende inn en klage til den nederlandske datatilsynet når som helst hvis du mistenker at vi bruker personopplysningene dine feil.

Rett til innsyn

Du har alltid rett til å innsyn i opplysningene vi behandler eller har behandlet som er knyttet til din person eller kan spores tilbake til deg. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en kopi av alle data på den e-postadressen vi kjenner til, med en oversikt over de behandlere som har disse dataene, med angivelse av hvilken kategori vi har lagret disse dataene under.

Rett til retting

Du har alltid rett til å få endret opplysningene vi behandler eller får behandlet som er knyttet til din person eller kan spores tilbake til deg. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en bekreftelse på at dataene er justert til den e-postadressen vi kjenner til. Rett til å begrense behandlingen Du har alltid rett til å begrense hvilke opplysninger vi behandler eller har behandlet som gjelder din person eller kan spores tilbake til deg. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en bekreftelse til den e-postadressen vi kjenner til at dataene ikke lenger vil bli behandlet før du avbryter begrensningen.

Rett til portabilitet

Du har alltid rett til å få opplysningene vi behandler eller får behandlet som er knyttet til din person eller kan spores tilbake til deg, behandlet av en annen part. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg kopier eller kopier av alle data om deg som vi har behandlet eller som har blitt behandlet på våre vegne av andre prosessorer eller tredjeparter på den e-postadressen vi kjenner til. Med all sannsynlighet kan vi ikke lenger fortsette tjenesten i et slikt tilfelle, fordi sikker kobling av datafiler ikke lenger kan garanteres.

Rett til innsigelse og andre rettigheter

Der det er hensiktsmessig, har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger av eller på vegne av Beer Consultancy . Hvis du protesterer, vil vi umiddelbart stoppe databehandlingen i påvente av behandling av innsigelsen din. Hvis innsigelsen din er velbegrunnet, vil vi lage kopier og/eller kopier av data som vi behandler eller har behandlet tilgjengelig for deg, og deretter avslutte behandlingen permanent. Du har også rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte individuelle beslutninger eller profilering. Vi behandler ikke dine data på en slik måte at denne retten gjelder. Hvis du mener at dette er tilfelle, vennligst kontakt vår kontaktperson for personvernsaker.

Informasjonskapsler

Tredjeparts informasjonskapsler

I tilfelle tredjeparts programvareløsninger bruker informasjonskapsler, er dette oppgitt i denne personvernerklæringen.

Endringer i personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å endre vår personvernerklæring når som helst. Du vil imidlertid alltid finne den nyeste versjonen på denne siden. Dersom den nye personvernerklæringen får konsekvenser for måten vi behandler allerede innsamlede data knyttet til deg på, vil vi informere deg på e-post.

Kontaktinformasjon

Beer Consultancy

Kontaktperson for personvernsaker

Bert Valentijn Groenewoud

06-42607534

noc@beerconsultancy.nl